Krzysztof Wolski
Jarek 22
34-450 Krościenko n/D
500147516
e-mail: krzysiek@kroscienko.pl

konto bankowe: BS Krościenko 36881700003001000113670001